A test színpadán

A szervezet öngyógyító folyamatainak mozgósítása

 

gyn-kep-nf

Nem is gondolnánk, hogy egy időről időre jelentkező kellemetlen hát- vagy derékfájás mögött nem csupán egy rossz mozdulat, hanem a lelkünk legmélyebb zugába elrejtett családi, társkapcsolati és lelki problémák hálózata áll. Dr. Buda László pszichiáter által kidolgozott SzomatoDráma módszer arra késztet, hogy szólítsuk meg a testünket, amely elvezet problémáink valódi okáig.

Az interjú kellemes társaságban folyt, ugyanis Buda doktorhoz csatlakozott a terápiákon és a SzomaroDráma képzésen már részt vett két hölgy is. Dr. Csermely Márta Antónia fogorvos, szupervizor és Lakatos Zsuzsanna pszichológus élményeiket és tapasztalataikat elmesélve tették még színesebbé és életközelivé a remek módszer bemutatását.

dr. buda lászló 250Dr. Buda László: Négy évvel ezelőtt egy ihletett állapotban jelent meg bennem, jött le először maga a szó: SzomatoDráma. A szomato szó a test orientált pszichoterápiát jelenti, a dráma szó pedig a pszichodráma módszeréből való. Mindkét terápiával foglalkoztam már korábban. Lázasan kutattam az internetet: vajon használják-e már valamilyen terápia megjelölésére e szókapcsolatot. Ha jól emlékszem, két hivatkozást találtam, az egyiket Dél-Amerikában, a másikat Franciaországban, ám a hozzájuk kapcsolódó módszer mindkét esetben lényegében tért el az én elképzelésemtől.

goldspirit: Mi a lényege e módszernek?

Dr. Buda László: A terápia során mozgósítjuk a test természetes öngyógyító folyamatait, és lebontjuk fennálló akadályait. A testet állítjuk a középpontba, hiszen azzal kommunikálunk, valamint a testünk jelezi a bennünk zajló rendellenes folyamatokat is azzal, hogy fájni kezd, megbetegszik.

goldspirit: Hogyan zajlik a terápia?

Dr. Buda László: Akár csak a pszichodrámában, a SzomatoDráma munka általában egy kisebb közösségben folyik. Bevezető beszélgetés keretében röviden felvázolják a résztvevők a problémáikat. A hangsúly a röviden szón van, hiszen arra törekszünk, hogy ne gondolatban oldja meg az illető a problémáit, hanem engedje, hogy a teste vezesse el azok feltáráshoz. A csoport tagjainak aktív részvételével, szereplésével megjelenítjük, önmagunkon kívülre helyezzük a bennünk zajló folyamatokat, amelyekre így kívülről rá tudunk látni. Feltárul előttünk a lényegük, az okuk és a céljuk. Szabadon beszélgethetünk, kérdezhetünk a szereplőktől, a szerepek cseréjével még inkább átélhetjük a bennük feszülő érzéseket. Az ő aktív részvételükkel ott helyben lehetőségünk nyílik arra, hogy a felismeréseink, felszakadó érzéseink hatására harmonikus rendbe állítsuk saját színdarabunkat. A katarzist átélve a szemünk előtt születik meg a megoldás. E rugalmas, játékos módszer segítségével juthatunk el a lélek mélységeibe. A terápia végi összegző beszélgetésekben megerősítjük a főszereplőt, aki ezáltal könnyebben elfogadja és tudatosítja felismert új „életprogramját”.

goldspirit: Meddig tart a hatása?

Dr. Buda László: A SzomatoDráma terápia során nagyjából három szinten dolgozunk, és ez magában hordozza a kérdésre adandó választ is. Az első a testi szint, amelynek folyamatait megjelenítjük a színpadon a szervek, a fájdalmak, a fizikai történetek formájában. Szinte minden esetben ebből kialakul a személyes lelki szint, amin dolgozunk. A megjelenő szerveket ugyanakkor bizonyos én-részeinkkel is azonosíthatjuk: például a bennünk élő áldozat szerepkörével, feszültségével. A legtöbb jól sikerült drámában megjelenik a társaskapcsolati szint is: felfedezzük, hogy a szerveinkhez kapcsolódnak a hozzátartozóink, bennünk élnek bizonyos konstellációban és határozott igényük támad rendezni a dolgokat, kapcsolatokat. Az ilyen rendezések érzelmi töltete mozgatja egész életünket. E három szint a SzomatoDráma munka holografikus elve. Tehát, amint megértjük és rendezzük a bennünk zajló testi és lelki folyamatokat, a környezetünkben is átalakulások indulnak el, így valószínűleg tartós változásokat idézhetünk elő nemcsak saját testi-lelki egészségi állapotunkban, hanem a társas kapcsolataink szintjén is.

Mi rejtőzik a derékfájás mögött?

Dr. Csermely Márta Antónia fogorvos, szupervízor évek óta küzd e problémával, és bár a fájdalom okát a szülésénél fellépő komplikációkhoz kötötte, a SzomatoDráma műhelymunkában rálátott a fájdalom valódi hátterére.

csermely márta 250– Tudtam, hogy a szülésemnél fellépő problémák okozzák a derékfájásomat, de kíváncsi voltam, van-e más oka. A SzomatoDráma foglalkozáson a fájdalmamat elképzeltem. Részt vett benne a keresztcsont, alatta a farokcsont, egy csigolya, és két tartó izmocska. Kiválasztottam a szereplőket e szerepekre. Nehezen rendeztem el őket a térben, mert mindig volt ellenvetésük, véleményük. Egy általam választott rendező, a külső szemlélő néha segített, felhívta a figyelmemet fontos, általam észre nem vett dolgokra. A farokcsont szerepét játszó személy megkért, hogy álljak be a helyére, érezzem meg a benne lévő feszültséget: izzadt a tenyere, és minduntalan le akar szakadni. Közben a két izmocska a terem két legtávolabbi zugába vándorolt, haragudtak rám. Kiderült, hogy ők az én két elvetélt magzatom. Az egyikkel sírások közepette feloldottuk a feszültséget, a másikkal ez nem sikerült, de végül közelebb lépett hozzám és elfogadott. A résztvevők közül belépett egy férfi, aki közölte, hogy ő egy izom és ott kell állnia a keresztcsont és az első csigolya között. Mindenki egy irányba nézett, ő pedig szembe velük. Kérdéseimre elmondták, ki kicsoda. Az első csigolya szerepében a kislányomat azonosítottam. A farok csont viselkedéséből a kisfiamra következtettem, aki általában feszült, el akar szakadni tőlem. A keresztcsontban magamra ismertem. A belépő férfi pedig a gyermekeim apja, akivel ugyan nem élünk együtt, de jó a kapcsolatunk. A lezajló folyamatban a problémák szinte maguktól oldódtak. Ahogyan megbékélt az én két elvesztett magzatom, a fiam feszültsége feloldódott. Elmúlt a derékfájásom és végtelen harmóniát éreztem. A terápia után hazaérve döbbenten tapasztaltam, hogy a kisfiam, aki általában távolságtartó, odabújt hozzám és kérte, hogy simogassam meg. A foglalkozáson valami „átkattant”, amitől nemcsak bennem indultak el változások, hanem a környezetemben is. Mindez egyik pillanatról a másikra történt. Ez a csodája e módszernek.

Kapcsolat önmagunkkal

– Még egy élményemet elmesélem, amely egy másik SzomatoDráma terápián történt. A szemem tikkelt és ennek a hátterét kerestük. Nem véletlen talán, hogy itt is négy szereplő vett részt a játékban, viszont a 12 éves fiam amíg a másik játékban minduntalan le akart szakadni, ebben a kapcsolódási pontokat kereste hozzám és az édesapjához. Én kívülről szemléltem az eseményeket. Az engem megszemélyesítő lánnyal kommunikálva kiderült, hogy ő talán a nagyanyám lehet, vagy a családunk egyik nő tagja, valamelyik ősöm, ugynakkor nagyon sok hasonlóságot fedeztem fel közte és köztem. Amint sikerült beszélgetnem vele, úgy éreztem, hogy valamiféle oldás, oldódás indult el bennem, amitől a családom másik három tagja is nagyon jól érezte magát. Tehát megint megoldódott valami, de nem vérrel verítékkel, több évig tartó terápia során, hanem szinte egyik pillanatról a másikra. Csodálatos azt meglátni, hogy a testemben, a testem folyamataiban nemcsak én vagyok jelen, hanem az egész családom is, és ahogyan valami bennem megváltozik, megoldódik az szétárad az egész családomra. Minden egyes újabb terápián, amelyben nem főszereplőként veszek részt, hanem segítőként vagyok jelen, ugyanúgy tisztul az én saját történetem is.

 

SzomatoDráma: A testvérek bennünk élnek

Lakatos Zsuzsanna pszichológus a szakdolgozatát szomatoform zavarokból írta, tehát alaposan beleásta magát az emberi lélek nehezebben feltérképezhető területeibe. Ő úgy gondolta, hogy a tudásával szinte mindenre megtalálja a magyarázatot, ám a SzomatoDráma neki is csodálatos felismeréseket hozott.

lakatos zsuzsanna 250– Rádöbbentem, hogy a test tényleg mindent tud. Az kommunikál és körülötte, benne minden mozgásban van. Hamvas Béla írja, hogy azért értem meg a világ változását, mert én is annyit változom. Annyit tud változni az egész, amennyit én tudok.Ezen túl pedig felismertem, hogy e terápiának a csodálatos tulajdonsága éppen a keretnélküliségében rejlik. Nem mondja meg, hogy mit hogyan csinálj, hanem hagyja, hogy megtörténjenek a dolgok, és hagyja, hogy szabadon, magadtól megtaláld a megoldást. Ugyan nincsenek utasítások, ám a főszereplő választ egy rendezőt, aki valójában csak jelen van, követi az eseményeket, ám ha úgy látja, hogy a főszereplő figyelmét elkerülte egy fontos esemény, finoman figyelmezteti őt.

goldspirit: Neked is segített a SzomatoDráma valamilyen problémád megoldásában?

Lakatos Zsuzsanna: Két esetet, történetet mondok el. Az egyik a jobb váll több napig fennálló fájdalmához kapcsolódott. Azt tudtam, hogy nem a rossz fekvés idézte elő azt. A fájdalom megjelenítésére választottam egy nagyon magas fiút, akit Péternek hívtak – a név a történet szempontjából később fontos lesz – és egy alacsony lányt. Az egyikük volt a bal, a másikuk a jobb vállam. Nem tudom, hogy miért, de képtelen voltam eldönteni, hogy melyikük játssza az egyik, illetve a másik oldalt. A beszélgetésekben hihetetlenül összezavartak engem is és saját magukat is, mert nem tudtuk eldönteni, hogy kinek a nézőpontjából értjük a jobb, illetve a bal oldalt. Addig tépelődtek ezen, amíg végül helyet nem cseréltek, és attól kezdve helyre állt a rend. A játék során kiderült, hogy a lány és a fiú is az én két elvesztett testvérem. A fiút édesanyámnak a terhessége 5-6. hónapjában kellett megszülnie, és őt Péternek hívták volna. Egyébként a családi legenda szerint engem is fiúnak vártak, és én is Péter lettem volna. A lány pedig egy terhességmegszakítás miatt nem született meg, mert az anyám, mint tudatos nő nem vállalta. Az apám pedig ebbe beleegyezett, pontosabban elfogadta anyu döntését. Nagyon rég óta éreztem, hogy nekem dolgom volt az elvesztett lánytestvéremmel, de nem gondoltam, hogy még mindig velem van. Jó érzéssel töltött el, hogy tudtunk egymással beszélni, tisztáztuk az egymáshoz való viszonyunkat, és ahogy ez oldódott, megszűnt a vállfájásom is. A szüleimmel való viszonyom, ami eddig is kiegyensúlyozott volt, jó irányban megváltozott. Megértettem őket, ahogyan egy másik, az arcüreg gyulladáshoz kötődő fájdalmam oldásánál is sikerült még közelebb kerülni hozzájuk. Anyukámat mindig szigorú öntudatos nőnek láttam, édesapám volt inkább engedékenyebb, akivel nagyon jókat játszottunk. Az arcüreg gyulladásommal kapcsolatos terápiában saját magam jelentem meg 5 és 30 évesen. Jó volt látni magam, megérteni, ahogyan akkor szemléltem a világot, ahogyan akkor viszonyultam a szüleimhez. Majd megjelent az édesanyám is nagyon huncut, játékos tulajdonsággal. Kérdeztem tőle, hogy lehet, hogy most ilyen, hiszen ő korlátozó, szigorú. Rádöbbentem, hogy ez a kép csak bennem él, hiszen ő valójában életvidám, laza nő. Az arcüreg gyulladásom pedig egy meg nem született magzat formájában jelent meg, akit végül befogadott a családom, és a béke hatására a fájdalom nyomtalanul eltűnt.

A SzomatoDrámát bárki kipróbálhatja

goldspirit: Kinek, milyen betegségekre ajánlott a terápia?

dr. buda lászló 250Dr. Buda László: Maga a betegség nagyon szubjektív kategória, ám a SzomatoDrámának a betegséghez nincs sok köze. Ha valakinek az égvilágon semmi panasza nincsen, de attól függetlenül kíváncsi arra, hogy az ő teste hogyan működik, hogy milyen viszonyban van a testével, az bátran eljöhet a terápiára. A legtöbb embernek sokszor fogalma sincs, hogy a teste hogyan tartozik őhozzá, hogyan érzékelje, irányítsa történéseit. De a betegség jelei, tünetei panaszai nagyon jól beindítják az embert. Sok mindent akkor kezdünk el csinálni, ha már valami nagyon fáj, nagyon szorít, vagyis a betegség is elhozhat valakit a SzomtoDráma terápiára.

goldspirit: A szakképzésen ki vehet részt?

Dr. Buda László: Nincs szükség szakirányú előképzettségre. Bárki bekapcsolódhat a képzésben. Számomra nagyon fontos, hogy képzésen részvevő emberek egyszerre önismereti és képző csoportot alkotnak. Ez a kombináció nagyon lényeges, ugyanis én nem hiszek egy vegytiszta szakmai csoport ideájában, ahol az embereket úgy képzik, hogy személy szerint ők nincsenek is érintve, nincsenek fejlesztve. Mindenki a saját maga képességén keresztül lesz képes gyógyítani. Itt vállalni kell azt is, hogy én is egy sebzett gyógyító vagyok , én is ismerem azt, hogy milyen amikor fáj, milyen amikor nem jó és milyen amikor ezen túljutunk. Tehát ilyen értelemben a jövőben úgy gondolom, hogy SzomatoDráma módszer alkalmas lehet különböző ismert betegség kategóriáknak a speciális kezelésére. Évek múlva kikerülhetnek a képzésből olyan szomatodramatisták, akiket bizonyos területek különösen érdekelnek, és jobban megismerik mondjuk a daganatos vagy a mozgásszervi, az allergiás betegek vagy a problémás gyermekek kezelésének területét. Maga a módszer rugalmassága lehetővé teszi, hogy bármilyen probléma feltárható és kezelhető, átdolgozható legyen általa.

A SzomatoDráma módszeréről bővebben: www.szomatodrama.hu

forrás: goldspirit.hu/ Illés Sarolta

Minden vélemény számít!