ÖNGYÓGYÍTÁS

Betegségnyelv – Lelkünk testünkre írva 

Azt hiszem, az egészség fogalmát előbb-utóbb tisztázni kell, nem az orvosoknak, hanem a költőknek és a gondolkozóknak. Az orvostudományra ebben a kérdésben nem számíthatunk. Amit a klinikákon egészségnek tartanak, annak fertőtlenítőszaga van. Mi lenne, ha egy szép nőt megcsókolnál és szájából szublimát párologna? Az egészség nem steril. Az egészségnek gyümölcsillata van.”

 

test

 

 

Hogyan függetlenítheti az ember magát betegségétől? – Ha teljes egészében magára veszi.

Az öngyógyítás azt jelenti, figyelek magamra. Felelősséget vállalok az egészségemért.

A betegségben az ember kívül van önMAGán, nincsen bensőséges kapcsolata lénye legmélyével, ezért folyton folyvást kívül keresi önazonosságát. Az egészség azt jelenteni, hogy jelen vagyok önMAGamban, hogy kapcsolatban vagyok lényem legbenső önMAGával, MAGjával. Ha elveszítjük a kapcsolatot valódi önazonosságunkkal, testünk visszaránt önMAGunkba: ez a betegség. Minden betegség a saját MAGunkhoz vezető utat mutatja meg.

Az érzelmek, ha megéljük őket a maguk természetében, szabályosan égnek, kitörések nélkül. Amikor belekényelmesedünk életünkbe, az elfojtott, tudat alá száműzött konfliktusaink betegség formájában utat törnek maguknak, mint hajtóerő változásra, fejlődésre kényszerítve minket, hogy visszataláljunk önMAGunkhoz.
Hamvas Béla írja: „Nem okos, aki nem bolond egy kicsit, és nem egészséges, aki egy picinykét nem beteg. Úgy értem, ahol az ember beteg, szenvedélye ott van. A betegségben a létezés magasabb hőfokon ég. Ez az, amit láznak hívnak. Ez a mámor. A szellem jelenléte. Mert, ahogy Böhme mondja, ahol a szellem a legmélyebben szellem, ott mámor. Verzückung ist das Wesen des Geistes. A szellem nem hideg és nem ész és nem józanság és nem okosság, mégcsak nem is értelem. Ha a szellem mélyen és igazán és valódian szellem, ott önkívület. Akkor egészen rajtam kívül vagyok. Ez a nyelv.”

Nyelvünk teljes egészében pszichoszomatikus, ami annyit jelent, hogy a nyelv ismeri a test és psziché összefüggéseit, számos bölcs utalást hordozva betegségeink értelmezéséhez is, például „bánat ült a szívére”, „ezt nem tudta megemészteni”, „hátára vette az öccse adósságát is”, „derékba tört a karrierje”, „ezt túlságosan mellre szívta” – és még folytathatnánk.

Testünk nyelve, a tünet segít irányítani, hol van szükségünk a figyelemre. Ha újra elsajátítjuk, hogyan kell meghallanunk nyelvünk e kétértelműségét, a tünetek segítségével felfedezhetjük mi az a belső változás, amire a test vár, így az egészséghez vezető utat. Az utat, a tünetektől való megszabadulástól az önMAGunkkal való szeretetteljes, értő kommunikáción át az öngyógyításig.

Számos öngyógyító technika és irányzat létezik, ami által elindulhatunk az öngyógyítás útján. Fontos azonban, hogy bármelyik módszer mellett is köteleződünk el, soha nem a technika az, ami a gyógyulást hozza, hanem a saját öngyógyító erőnk aktivizálása. Ugyanis bármelyik energetikai harmonizálást is eszközöljük, ha az eredendő lelki konfliktus nem oldódik fel, a betegség újraíródik, így csupán időszakos javulással számolhatunk.

Az öngyógyítás lényege 3 alapelvből indul ki:

  • Senkinek sem állhat annyira érdekében, hogy én jól legyek, mint saját MAGamnak.

  • Senki sem tudhatja nálam jobban, hogy mi jó nekem.

  • Senki sem értheti meg nálam jobban az én testemben jelentkezett, általam érzett tünet üzenetét.

Ezért mind saját magunk, mind mások gyógyításánál fontos teret adnunk az egyén kompetenciájának, ösztönös, belső bölcsességének, hisz minden információ ott van a tünet gazdájának lelkében.

A Betegségnyelv célja, Teret Adni a természetes öngyógyításnak, amihez a keretet a tudatosságra való igény biztosítja, hogy figyeljünk az életre magunkban, egymásban és a világban. Sebeink, történeteink által tudunk kapcsolódni, gyógyítani magunkat és egymást.

A teljes körű  felelősség felvállalását mozdítja elő, hogy megismerd saját tested és lelked nyelvét, amihez itt számos kiindulási pontot találhatsz; hogy merre indulsz, az csak Rajtad múlik.
Izgalmas utazást!

BetegségNyelv

Hozzászólások lezárva