Az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) előírása szerint minden önál­ló rendeltetési egységet, amelynek a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában is alkal­mas és függetlenül üzemeltethető – pl. üzlethelyiség, lakás vagy akár egy szál­lodaépület – tervezési program, üze­melési leírás, üzemelés technológiai terv alapján kell tervezni és megvalósítani.

Előírások

 

A tervezőnek a tervezési program alapján kell igazolnia a tervezett épít­mény állékonyságát, tűzbiztonságát, tűzállóságát és a biztonságos mentés le­hetőségét, megfelelő higiéniai, egészségvédelmi kialakítását, használható­ságát, a zaj- és rezgésvédelmi, az ener­giatakarékossági és hővédelmi előírások betartását, valamint az egyes hatások elleni védelem kialakításának szabályos­ságát. Sok előírás ugyanis annak függ­vénye, hogy milyen a tervezett rendel­tetésszerű használat módja.

Nappali vagy lakószoba?

A la­kásban minden esetben kell nappali tartózkodásra alkalmas lakószobát lé­tesíteni; ez nemcsak előírás, hanem alap­vetően ésszerű dolog is, függetlenül a lakás szobaszámától és területének nagyságától.

A család igazi egyénisége leginkább a lakás nappali terein mutatkozik meg. Kialakításuk a család összetételétől és az egyének igényeitől függően változó. Mai életünkből adódik, hogy a család­tagok a nap egy részét lakásukon kívül, munkában, a gyermekek pedig óvodák­ban, iskolákban töltik. Nagyon fontos, hogy legyen a lakásban egy helyiség, a nappali szoba, amely az egész család rendelkezésére áll. A lakásnak ez a ré­sze olyan otthonos és meghitt kell legyen, hogy benne a napi elfoglaltság után a család szívesen gyűljön egybe, és éljen közös életet.

Erre tudjuk ajánlani legfőbb lakberendező gurunkat, akit a Flamingo Home Design weboldalon érhettek el!
https://flamingohomedesign.hu/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.